DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/33/37-41

Nişanə Kərimova

Bakı Slavyan Universiteti

kerimova.nishana05@gmail.com


İNGİLİS DİLİ DƏRSLƏRİNDƏ ATALAR SÖZLƏRİNİN LEKSİK İFADƏLƏR OLARAQ İŞLƏDİLMƏSİ VƏ MAHİYYƏTİ MƏSƏLƏLƏRİ


Xülasə

Xarici dilin tədrisinə kommunikativ münasibətin mövcud olduğu dövrdən danışarkən, mənimsənilən və ya tədris olunan leksik ifadə ilk növbədə kommunikativ prizmadan əhəmiyyətli olub-olmaması nəzərə alınmalıdır. Tədqiqatımızın obyekti ingilis dili olduğu üçün onun tərkibindəki polisemantik sözlərin və leksik ifadələrin üstünlük təşkil etməsini qeyd etmək lazımdır. Qeyd etmək lazımdır ki, ingilis dilnin tədrisi zamanı dinləyicilərə çox saylı problemlər yaradan dil vahidlərindən və strukturundan biri də leksik ifadələrin aşılanması və tədrisi məsələsidir.

Açar sözlər: ingilis dili, leksik ifadələr, atalar sözləri, kommunikasiya, zərb-məsəllər


Nishana Kerimova

Baku Slavic University

kerimova.nishana05@gmail.com


The use of proverbs as a lexical expression in English classes and their significant issues


Abstract

When discussing the period during which a communicative approach to teaching a foreign language is used, it is important to consider whether the lexical expressions being studied or taught are significant from a communication perspective. Given that the focus of our research is on the English language, it is worth noting the prevalence of polysemous words and phrases in its vocabulary. It should be emphasized that one of the linguistic features that often causes difficulties for learners when learning English is the challenge of understanding and using lexical expressions accurately.

Keywords: English language, lexical expressions, proverbs, communication, sayings
MƏQALƏNİ YÜKLƏ [609,44 Kb] (yüklənib: 21)

Baxış: 68
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az