DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/26/28-30

Sevinc Hacıyeva

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

sevindjgadzhieva@gmail.com


QLOBALLAŞMA PROSESİNDƏ DİLÇİLİYİN ƏSAS ÜNSÜRÜ KİMİ 

KOMMUNİKATİV ƏLAQƏLƏRİN ROLU VƏ AZƏRBAYCAN DİLÇİLİYİNDƏ TƏZAHÜRÜ


Xülasə

Məqalədə qloballaşma prosesində dilçiliyin əsas ünsürü kimi kommunikativ əlaqələrin rolundan bəhs olunur. Bu gün qloballaşan dünyada müasir texnologiyaların rolu qeyd olunur. Texnoloji inkişaf prosesində isə kommunikativ münasibətlərin vacibliyi qeyd olunur. Kommunikasiya prosesinin inkişafı isə təbii ki, dilçilik məsələlərinə aiddir. Bu mənada elektron lüğətlərin hazırlanması sürətlə inkişaf edir. Bu proses qloballaşan dünyada kommunikativ münasibətlərin qurulmasına xidmət edir. Qloballaşan dünyaya inteqrasiya edən dövlətlərdən biri də Azərbaycandır.

Açar sözlər: dil, qloballaşma, Azərbaycan, kommunikasiya, texnologiya, inkişaf

                                        

Sevinj Hajiyeva

Azerbaijan State University of Economics (UNEC)

sevindjgadzhieva@gmail.com


The role of communicative relations as the main element of linguistics in the process of globalization and its manifestation in Azerbaijani linguistics


Abstract

The article talks about the role of communicative relations as the main element of linguistics in the process of globalization. Today, the role of modern technologies in the globalized world is highlighted. In the process of technological development, the importance of communicative relations is noted. The development of the communication process, of course, belongs to linguistics. In this sense, the process of preparing electronic dictionaries also serves to establish communicative relations in the globalized world. One of the states integrating into the globalized world is Azerbaijan.

Keywords: language, globalization, Azerbaijan, communication, technology, developmentMƏQALƏNİ YÜKLƏ [349,86 Kb] (yüklənib: 36)


Baxış: 144
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az