DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/26/16-18

Gülnar Quluzadə

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

Cəlilabad filialı

gulnarguluzadeh@gmail.com


İNGİLİS DİLİNİN TƏDRİSİNDƏ İSLAHATLARIN VACİBLİYİ


Xülasə

İnsan həyatının bütün sahələri zamanla bir-birinin daha da inkişaf etmiş formasını əvəz edir. Həyatımızın ən mühüm amillərindən biri də təhsildir. Təhsil əsasən daima inkişafda olan bir sahədir və bu inkişaf təhsildə müəyyən islahatların aparılmasını qaçınılmaz edir. Eyni zamanda bu islahatları biz dövrün tələbi də adlandıra bilərik. Çünki elm, texnika, insan beyni inkişaf etdikcə biz o inkişafa uyğunlaşıb irəli getməyə məcburuq. Əks halda isə tarixin tozlu səhifələrində qalmağa məhkum oluruq. Təhsil islahatları apararkən islahatın aparılacağı cəmiyyətin tələbləri, arzu və istəkləri mütləq şəkildə nəzərə alınmalıdır.

Açar sözlər: təhsil sistemi, təhsil islahatı, ali təhsil, kommunikativ yanaşma, linqvistik bilik


Gulnar Guluzadeh

Azerbaijan State Pedagogical University

Branch of Jalilabad

gulnarguluzadeh@gmail.com


The importance of reforms in English language teaching


Abstract

All areas of human life replace each other's more developed forms over time. One of the most important factors in our life is education. Education is basically a constantly developing field, and this development makes certain reforms in education inevitable. At the same time, we can call these reforms the demand of the time. Because as science, technology, and the human brain develop, we are forced to adapt to that development and move forward. Otherwise, we are doomed to remain on the dusty pages of history. When carrying out educational reforms, the demands, desires and wishes of the society where the reform will be carried out must be taken into account.

Keywords: educational system, educational reform, higher education, communicative approach, linguistic knowledgeMƏQALƏNİ YÜKLƏ [356,72 Kb] (yüklənib: 37)


Baxış: 174
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az