Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/93/42-46

Səbinə Qasımova

Bakı Dövlət Universiteti

 magistrant

sabinaqasimova923@gmail.com


XXI ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ TÜRKİYƏNİN 

YAXIN VƏ ORTA ŞƏRQ SİYASƏTİNİN İNKİŞAFI


Xülasə

2002-ci ildə hakimiyyətə gələn AKP hökuməti Soyuq Müharibədən sonrakı dövrdə Türkiyənin xarici siyasətinin mühüm qırılma nöqtələrindən birini təmsil edir. Qurulduğu gündən bəri Qərb yönümlü xarici siyasət yürüdən Türkiyə AKP-nin qərar vericiləri tərəfindən mərkəzi mövqedə görünməyə başlayıb. Türkiyə xarici siyasətində açıq əks-səda doğuran bu transformasiya ilə Türkiyə ənənəvi rəftarından uzaqlaşaraq, xüsusilə Yaxın Şərqdə daha aktiv siyasətlər izləyib. Bu məqalədə AKP iqtidarı dövründə Türkiyənin Yaxın Şərq siyasətlərindəki transformasiya konstruktivist yanaşma ilə rol nəzəriyyəsi çərçivəsində dəyərləndiriləcək. Bu məqsədlə Türkiyənin xarici siyasətində Yaxın Şərqə yönəlik rollarla Türkiyənin xarici siyasət kimliyi arasındakı əlaqə araşdırılacaq. Rolların konseptual çərçivəsi təhlil edildikdən sonra Türkiyənin Yaxın Şərqdəki rollarını necə yerinə yetirdiyi qiymətləndiriləcək və bu prosesdə ziddiyyətli ünsürlər ortaya qoyulacaq.

Açar sözlər: Türkiyə, Yaxın və Orta Şərq, region, əməkdaşlıq, təhlükəsizlik               


Sabina Gasimova

Baku State University

master student

sabinaqasimova923@gmail.com


The development of Turkey's Near and Middle East policy in the early 21st century


Abstract

The AKP government that came to power in 2002 represents one of the important breaking points of Turkey's foreign policy in the post-Cold War period. Since its establishment, Turkey, which has pursued a Western-oriented foreign policy, has begun to be seen in the central position by the decision-makers of the AKP. With this transformation, which had a clear echo in Turkey's foreign policy, Turkey moved away from its traditional attitude and pursued more active policies, especially in the Middle East. In this thesis, the transformation of Turkey's Middle East policies during the period of AKP rule will be evaluated within the framework of role theory with a constructivist approach. For this purpose, the relationship between the Middle East-oriented roles in Turkey's foreign policy and Turkey's foreign policy identity will be examined. After analyzing the conceptual framework of roles, how Turkey fulfills its roles in the Middle East will be evaluated and contradictory elements will be revealed in this process.

Keywords: Turkey, Middle East, region, cooperation, security

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [411,85 Kb] (yüklənib: 31)


Baxış: 208
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az