QƏDİM DİYAR Cild: 6 Sayı: 3
JURNALIN TAM VERSİYASI

İÇİNDƏKİLƏR

Həsənağa Ramazanlı
Şimali Azərbaycanın tarixəqədərki dövrlərində maddi-mənəvi istehsal mədəniyyətinin bəzi xüsusiyyətləri

6
Aghajafar Mammadov, Araz Gadimaliyev
The study of the role of micro, small and medium-sized businesses in the economy of Azerbaijan

12
Gunel Malikli
Priority directions of youth and educational policy implemented by the president of the republic of Azerbaijan Ilham Aliyev
 
20
Tural Dadashov
A comprehensive analysis of the NATO-Azerbaijan partnership in new geopolitical contexts

26
İlkin Mustafayev
1900-1903-cü illərdəki qlobal böhranın ilkin şərtləri və sonrakı illərdəki nəticələri
32
Səbinə Hacıyeva
Aqrar sahədə kadr potensialından səmərəli istifadə imkanları
37
Tural Dadashov
Understanding USA-Azerbaijan relations within the framework of South Caucasus policy
42
Zenfira Seyidova
Fondun komplektləşdirilməsi
48
Zəminə Rəsulova
Şəki Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinin tarixi
53
Günay İsmayılova
Musiqi təliminin tərbiyəedici inkişafı
61
Gülnara Quliyeva, Anar Hüseynov, Sara Həsənova
Azərbaycanda otel biznesinə təsir edən amillər
65
Seyidkhanim Abasova
“The role of international cooperation in safeguarding Human Rights and cultural diversity”
70
Murad Əliyev
Heydər Əliyevin iqtisadi siyasətində şəffaflıq amilinin və təhlükəsizlik siyasətinin biznesin inkişafında rolu
79
İbrahim Möhsümov
Domar Artım Modelinin Azərbaycanın iqtisadi tərəqqisinə təsirinin qiymətləndirilməsi
85
Arzu Shukurova
Definition of information technologies and types of crimes committed through them
91
Elvin Aliyev
“The role of trust and mistrust in the Israeli-Palestinian conflict: a comparative analysis of negotiations”
96
Əmrah XXX
Qazaxıstan və Türk Dövlətləri Təşkilatı ölkələri arasındakı xarici ticarət əlaqələrinin təhlili
105
Movlud Aydamir
Checks and balances system and their larger political effects in the USA, the UK and France
112
Günel Muxtarova
İrsimizin gələcək nəsillərə ötürülməsində bərpanın rolu
117
Davud Abdullayev
Məsrəflərin uçotu və məhsulun maya dəyərinin hesablanmasının standart və müasir üsullarının tətbiqi
121
Afiq Cəfərov
Ümumi təhsil müəssisələrinin Azərbaycan tarixi fənnində Qarabağ xanlığının interaktiv üsullarla tədrisi metodikası
128
Yunis Əvəzov
Heydər Əliyevin iqtisadi siyasətində biznes fəaliyyətinin təşkili və şəffaflığın təmin olunması
132
Anar Mirzayev
Service selection problem by using TOPSIS approach
139
Əhmədağa Səfərli
“Brend imici və qavranan keyfiyyətin moderator rolu”
145
Elçin Əsgərov
Fintech-in yüksəlişi və onun korporativ maliyyəyə təsiri
150
Aydan Xəndan
Əbdülhəq Hamid Tarhanın poeziyasında şəhər mövzusu
156
Ziya İsgəndərov
Olimpus qalmaqalı nümunəsində mühasib peşəsi üçün etikanın əhəmiyyəti
161
Səmran Muradov
Azərbaycanda mövcud olan İslamdan qabaqkı arxeoloji və tarixi-memarlıq abidələri
167
Khayal Hajiyev
Does implementation of offshore wind turbine policy truly support UK government to meet its climate targets?
173
Səbinə Poladova
İngilis dilinin kipləşən-partlayışlı samit fonemlərinin spektral xüsusiyyətləri
178
Müşviq Mehbalıyev
İranın nüvə fəaliyyətinin əsas inkişaf mərhələləri
186
Şakir Abdullayev
Təhsil prosesində və idarəolunmasında informasiya kommunikasiya texnologiyasının (İKT) rolu
193
Ümid Abbaszadə
Azərbaycanın nəqliyyat sektorunun iqtisadi rolu və stratejik əhəmiyyəti
198
Davud Abdullayev
Methods of cost calculation and product costing in the field of information and internet technologies
202
İsfəndiyar Nəcəfov
Elektron hökumətin tətbiqinin iqtisadiyyatın inkişafına təsirinin təhlili
207
Xəyal Haciyev
Azərbaycanda “yaşıl texnologiyaların” tətbiqində çətinliklər və imkanlar: davamlılıq və innovasiyaya diqqət
213
Yusif Həsənli
“Yaşıl iqtisadiyyat”: xüsusiyyətləri, nümunələr və müasir dövrdə inkişaf məqsədləri
219
Kamran Sadıqlı
Dördüncü sənaye inqilabı: iqtisadi artımın və innovasiyanın gələcəyinin formalaşdırılması
224
Səmran Muradov
Arxeoloji turizmin xüsusiyyətləri və turizm industriyasında yeri
234
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az