DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/35/228-231

İlahə Əşrəfova

Naxçıvan Dövlət Universiteti

ilahaashrafova@ndu.edu.az

https://orcid.org/0009-0000-2127-3487


NAXÇIVANDA ƏNƏNƏVİ YEMƏKLƏR: MƏTBƏX MƏDƏNİYYƏTİ 

VƏ XALQ YEMƏKLƏRİ


Xülasə

“Naxçıvanda ənənəvi yeməklər: mətbəx mədəniyyəti və xalq yeməkləri” məqaləsi Naxçıvanın zəngin və müxtəlif mətbəx mədəniyyətini araşdırır. Məqalədə Naxçıvan mətbəxinin tarixi, əsas yeməkləri, xüsusi yeməkləri və bayram yeməkləri barədə məlumat verilir. Bu mətbəxin tarixi, coğrafi mövqeyi yerli məhsulların istifadəsi ilə zənginləşmişdir. Plovlar, şorbalar və ət yeməkləri mətbəxin əsasını təşkil edir. Naxçıvan kababı, düşbərə və Ordubad pitisi kimi xüsusi yeməklər də bura daxildir. Bayram günlərində hazırlanan yeməklər və adət-ənənələr Naxçıvan mətbəxinin sosial və mədəni əhəmiyyətini vurğulayır. Müasir dövrdə də ənənəvi mətbəx qorunur və restoranlar vasitəsilə tanıdılır. Məqalə, Naxçıvan mətbəxinin gələcək nəsillərə ötürülməsinin vacibliyini vurğulayır.

Açar sözlər: Naxçıvan mətbəxi, ənənəvi yeməklər, tarixi inkişaf, mətbəx mədəniyyəti, xalq yeməkləri


Ilaha Ashrafova

Nakhchivan State University

ilahaashrafova@ndu.edu.az

                                                                     https://orcid.org/0009-0000-2127-3487


Traditional Dishes in Nakhchivan: Culinary Culture and Folk Dishes


Abstract

The article "Traditional Cuisine in Nakhchivan: Culinary Culture and Folk Dishes" explores the rich and diverse culinary culture of Nakhchivan. The article provides information about the history of Nakhchivan cuisine, its main dishes, special dishes, and holiday foods. The history of this cuisine is enriched by its geographical location and the use of local products. Pilafs, soups, and meat dishes form the core of this cuisine. Special dishes such as Nakhchivan’s kebab, dushbara, and Ordubad’s piti are also included. The foods prepared during holidays and the associated traditions highlight the social and cultural significance of Nakhchivan cuisine. In modern times, traditional cuisine is preserved and promoted through restaurants. The article emphasizes the importance of passing on Nakhchivan cuisine to future generations.

Keywords: Nakhchivan cuisine, traditional dishes, historical development, culinary culture, folk dishes 

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [631,38 Kb] (yüklənib: 4)


Baxış: 50
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az