DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/35/206-210

Nailə Mönsümova 

 Azərbaycan Dillər Universiteti

monsumova.naile@mail.ru 


İNGİLİS DİLİNİN LÜĞƏT TƏRKİBİNDƏ ALINMA SÖZLƏRİN ROLU


Xülasə

Məqalə ingilis dilinin lüğət tərkibində alınma sözlərin rolundan bəhs edir. Müəllif müxtəlif dillərdən sözlərin fərqli yollarla alınmasını araşdırır. Qeyd olunur ki, ingilis dili beynəlxalq dildir və bütün dünyada geniş şəkildə istifadə olunur. İngilis dilinin lüğət tərkibi alınma sözlərlə zənginləşdirilir. Belə ki, bu dilin öz sözləri yalnız otuz faiz təşkil edir. İngilis dilinin lüğət tərkibindəki sözlərin yetmiş faizini alınma sözlər təşkil edir. İlkin mərhələdə ingilis dili kelt və latın sözləri ilə, daha sonra isə anqlo-sakson, yunan, norman, fransız, alman və rus elementləri ilə zənginləşdirilib. Dilin bu cür tərkibi qrammatik və fonetik assimilyasiyaya məruz qalaraq yeni forma kəsb edib. İngilis dilinin lüğət tərkibindəki bu dəyişikliklər bu dilin elm və həyatın bütün sferalarında istifadəsi üçün çox əhəmiyyətlidir.

Açar sözlər: lüğət tərkibi, milli sözlər, alınma sözlər, xarici elementlər, assimilyasiya


Naila Monsumova 

Azerbaijan University of Languages

monsumova.naile@mail.ru


The Role of Borrowed Words in English Vocabulary


Abstract

The article studies the role of borrowed words in English vocabulary. The author identifies diverse ways of borrowing words from different languages. It is mentioned that English is an international language and is widely used all over the world. The vocabulary of English is enriched with the loans as the native words of this language contains only thirty percents. Seventy percents of English vocabulary consist of borrowed words. Originally, English was enriched by Celt and Latin words, later by Anglo-Saxon, Greek, Roman, Norman, French, German, Russian elements. This structure of the language has subjected to grammatical and phonetical assimilation of English and acquired a new shape. All these changes in English vocabulary are very essential in terms of using this language in all spheres of science and life.

Keywords: word stock, native words, loans, external elements, assimilation
MƏQALƏNİ YÜKLƏ [653,89 Kb] (yüklənib: 0)

Baxış: 31
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az