DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/35/201-205

Aysel Asadova

Nakhchivan State University

ayselesedova111@gmail.com


METHODS USED IN THE DEVELOPMENT OF SPEAKING SKILLS IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES


Abstract

There are four basic language skills, listening, reading, speaking and writing in foreign language education and training and they are indispensable parts of a language teaching. In language teaching these are divided into two; the ability to understand and read, and the ability to speak which are also regarded as speech and writing. For successful and effective education and training in foreign language courses, these four basic language skills need to be developed and reinforced in accordance with the level and needs of the learners. The article analyzes the teaching of speaking skills in foreign language classes. For this, the activities and methods used in the process of teaching speaking are discussed. The main body of the article discusses and provide information about speaking activities such as, role plays, discussions, storytelling, simulations, brainstorming, interviews and others. 

Keywords: speaking skills, real life situations, communicative output, discussion


Aysel Əsədova

Naxçıvan Dövlət Universiteti 

ayselesedova111@gmail.com


Xarici dil dərslərində nitq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsində istifadə edilən üsullar


Xülasə

Xarici dil təhsili və təlimində dörd əsas dil bacarığı var: dinləmə, oxuma, danışma və yazma. Xarici dil öyrənilməsində uğurlu və effektiv təhsil və təlim üçün bu dörd əsas dil bacarıqları dil öyrənənlərin səviyyəsinə və ehtiyaclarına uyğun olaraq inkişaf etdirilməli və gücləndirilməlidir. Məqalədə xarici dil dərslərində şifahi nitq bacarıqlarının tədrisi təhlil edilir. Bunun üçün danışıq vərdişlərinin öyrədilməsi prosesində istifadə olunan fəaliyyət və üsullardan bəhs edilir. Məqalənin əsas hissəsində rol oyunları, müzakirələr, hekayələr, simulyasiyalar, beyin həmləsi, müsahibələr və s. kimi danışıq öyrətmə fəaliyyətləri müzakirə edilir.

Açar sözlər: danışıq bacarığı, real həyat situasiyaları, kommunikativ çıxış, diskussiya

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [607,31 Kb] (yüklənib: 0)


Baxış: 44
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az