DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/35/197-200

Gunay Karimova

Baku State University

master student

gunay.n.kerimova@gmail.com


THE ROMANO-GERMANIC AND ANGLO-SAXON LEGAL SYSTEMS 


Abstract

Legal systems are defined as “framework of rules, procedures, and institutions that a community uses to interpret and enforce their laws”. Even though there are many types of legal systems, such as Romano-Germanic and Anglo-Saxon legal systems, customary law, religious law, and hybrid or mixed systems, two of them have had even more impact and influence in development of legal systems of today. Romano-Germanic and Anglo-Saxon legal systems, or in other words continental and common law, can be considered two main types of legal systems. These legal systems have been formed and developed throughout history and have been adopted by many countries as legal systems. Romano-Germanic law is adopted as the legal system of Germany, France, Italy, Japan, Azerbaijan, meanwhile Anglo-Saxon system is adopted in countries such as United Kingdom, United States of America, Canada, New Zealand and so on. Each of these legal systems have a lot of distinguishing characteristics, mostly observed in elements such as historical development, sources of the law, court proceedings, existence of precedent, legal education and so on. Even though both systems are quite distinct due to fundamental differences between their rules, procedures and institutions, they have also affected the development of each other, and can present some similarities as well. 

Keywords: legal systems, Anglo-Saxon legal system, Romano-Germanic legal system, common law, continental law


Günay  Kərimova

Bakı Dövlət Universiteti

magistrant

gunay.n.kerimova@gmail.com


Roman-german və anqlo-sakson hüquq sistemləri


Xülasə

Hüquq sistemlərinə “bir icmanın öz qanunlarını şərh etmək və tətbiq etmək üçün istifadə etdiyi qaydalar, prosedurlar və institutlar çərçivəsi” kimi anlayış verilir. Hüquq sistemlərinin roman-german və anqlo-sakson hüquq sistemləri, adət hüququ, dini hüquq, hibrid və ya qarışıq sistemlər kimi bir çox növü olmasına baxmayaraq, onlardan ikisinin müasir hüquq sistemlərinin inkişafında əhəmiyyətli təsiri olmuşdur. Roman-german və anqlo-sakson hüquq sistemləri, başqa sözlə, kontinental və ümumi hüquq, hüquq sisteminin iki əsas növü sayıla bilər. Bu hüquq sistemləri tarix boyu formalaşmış və bir çox ölkələrin hüquq sistemi kimi qəbul edilmişdir. Roman-german hüquq sistemi Almanya, Fransa, İtaliya, Yaponiya, Azərbaycan kimi ölkələrin hüquq sistemi kimi çıxış edir, anqlo-sakson hüquq sistemi isə Birləşmiş Krallıq, Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, Yeni Zelandiya kimi ölkələrin hüquq sistemidir. Bu hüquq sistemlərinin hər biri hüququn mənbələri, məhkəmə prosesləri, presedentin mövcudluğu, hüquqi təhsil və s. kimi elementlərdə müşahidə olunan xeyli fərqləndirici xüsusiyyətlərə malikdir. Hər iki sistem qaydaları, prosedurları və institutları arasındakı əsas fərqlərə görə kifayət qədər fərqli olsalar da, tarix boyu bir-birinin inkişafına təsir göstərmişlər. Onların arasında bəzi oxşarlıqlar da tapmaq mümkündür.

Açar sözlər: hüquq sistemləri, anqlo-sakson hüquq sistemi, roman-german hüquq sistemi, ümumi hüquq, kontinental hüquq

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [621,93 Kb] (yüklənib: 0)


Baxış: 41
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az