DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/35/191-196

Zümrüd Hətəmova 

Azərbaycan Respublikasının 

Dövlət Gömrük Komitəsi Akademiyası

magistrant

zumrudhtmova@gmail.com


BEYNƏLXALQ HAVA HÜQUQUNUN KODİFİKASİYA EDİLMİŞ MƏNBƏSİ

“ÇİKAQO KONVENSİYASI”NIN BEYNƏLXALQ HAVA DAŞIMALARINDA ƏHƏMİYYƏTİ


Xülasə

Tədqiqatın məqsədi – beynəlxalq hava hüququ sahəsində ən əhəmiyyətli kodifikasiya edilmiş mənbə hesab edilən “Beynəlxalq mülki aviasiya haqqında Konvensiyanın” tədqiq edilməsi, beynəlxalq hava nəqliyyatları ilə bağlı son illərdə aktual olan məsələlərin; pilotsuz təyyarələrin hüquqi rejiminin tətbiqini Konvensiya çərçivəsində müəyyənləşdirməkdir.

Tədqiqatın metodologiyası – müqayisəli təhlil, sintez. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – beynəlxalq hava hüququna dair münasibətləri tənzimləyən beynəlxalq mülki aviasiya haqqında konvensiyanın milli qanunvericiliyə implementasiya məsələsi və beynəlxalq mülki aviasiya təşkilatının fəaliyyətinin gətirdiyi yeniliklərin öyrənilməsi təşkil edir.

Tədqiqatın nəticəsi – dünya ölkələri arasında 1944-cü il konvensiyasına qoşulmuş ölkələrin mülki aviasiya fəaliyyətinin aparılmasının tənzimlənməsinin “Çikaqo Konvensiyası” çərçivəsində araşdırılması.

Açar sözlər:  hava hüququ, daşıma, beynəlxalq təcrübə, pilotsuz təyyarələr, aviasiya təşkilatı


Zumrud Hatamova 

Academy of the State Customs Committee 

of the Republic of Azerbaijan

master student

zumrudhtmova@gmail.com


Codified Source of International Air Law The Importance

of the "Chicago Convention" In International Air Transportation


Abstract

The aim of the study − is to examine the "International Civil Aviation Convention", which is considered the most important codified source in the field of international aviation law, and related issues regarding international air transportation in recent years; It is to determine the implementation of the legal regime of unmanned aerial vehicles within the framework of the Convention.

Research methodology − comparative analysis, synthesis. 

The practical significance of the study − the implementation in national legislation of the Convention on International Civil Aviation, which regulates relations under international aviation law, and the study of innovations caused by the activities of the International Civil Aviation Organization.

The result of the research − is to examine the regulation of civil aviation activities of the countries participating in the 1944 Convention among the countries of the world within the framework of the "Chicago Convention".

Keywords: air law, transportation, international experience, unmanned aerial vehicles, aviation organization

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [655,36 Kb] (yüklənib: 0)


Baxış: 29
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az