DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/35/179-184

Farid Sadigov

Azerbaijan State University of Economics 

master student

faridsadigov287@gmail.com


ASSESSMENT OF SYSTEMIC RISKS IN THE FINANCIAL SYSTEM OF 

AZERBAIJAN 


Abstract

This article undertakes an in-depth examination of systemic risks pervasive within the financial system, employing a multidimensional approach to assess and mitigate potential vulnerabilities. Systemic risk, a critical concern in contemporary financial landscapes, transcends individual institutions, permeating the interconnected fabric of global markets. Leveraging empirical data and advanced analytical methodologies, this study delineates the intricate interplay of factors contributing to systemic vulnerabilities, elucidating the cascading effects of market disruptions. Through rigorous examination, it elucidates the imperative of proactive risk management strategies to safeguard financial stability and resilience in the face of systemic threats. 

Keywords: Azerbaijan, finance, systemic risk, banks, credit


Fərid Sadıqov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

magistrant

faridsadigov287@gmail.com


Azərbaycanın maliyyə sistemində sistemik risklərin qiymətləndirilməsi


Xülasə

Məqalədə potensial zəiflikləri qiymətləndirmək və yumşaltmaq üçün çoxölçülü yanaşmadan istifadə edərək, maliyyə sistemi daxilində yayılmış sistem risklərinin hərtərəfli tədqiqi aparılır. Müasir maliyyə mənzərələrində kritik narahatlıq doğuran sistem riski qlobal bazarların bir-biri ilə əlaqəli toxumasına nüfuz edən fərdi qurumları üstələyir. Empirik məlumatlardan və qabaqcıl analitik metodologiyalardan istifadə edərək bu tədqiqat sistem zəifliklərinə töhfə verən amillərin mürəkkəb qarşılıqlı təsirini təsvir edir, bazarın pozulmasının ardıcıl təsirlərini aydınlaşdırır. Ciddi yoxlama vasitəsilə sistemli təhlükələr qarşısında maliyyə sabitliyini və dayanıqlığını qorumaq üçün proaktiv risklərin idarə edilməsi strategiyalarının vacibliyi aydınlaşdırılır.

Açar sözlər: Azərbaycan, maliyyə, sistem riski, banklar, kredit

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [619,7 Kb] (yüklənib: 1)


Baxış: 42
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az