DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/35/169-173

Fatimə Əliyeva 

Azərbaycan Universiteti

magistrant

faliyeva035@gmail.com


ELEKTRON VERGİ XİDMƏTİNİN MÜASİR VƏZİFƏLƏRİNİN TƏHLİLİ VƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ


Xülasə

Elektron vergi xidmətlərinin cari vəzifələrinin təhlili və qiymətləndirilməsi, vergi idarələri və digər məsul şəxslər bu texnologiyaların məqsədəuyğunluğunu müəyyən edə bilirlər. Elektron vergi xidmətlərinin effektivliyini qiymətləndirmək üçün xüsusi ölçülər və performans göstəriciləri olmalıdır. Bu, proseslərin sürətini, məsul şəxslərin təşkilat daxilində vəzifələrini nə dərəcədə yerinə yetirdiyini və digər effektivliyin göstəricilərini ölçmək üçün istifadə edilə bilər. Elektron vergi xidmətlərinin digər vəzifələri arasında müştərilərin müraciətlərinə dərhal cavab vermək və onların digər vergi prosesləri ilə inteqrasiyası da daxildir. Müvafiq və digər xidmətlər vergi ödəyicilərinin və sahibkarlıq təşkilatlarının tələblərinə uyğun olaraq istənilən vaxt və istənilən yerdə göstərilməlidir. Elektron vergi xidmətləri ilə əlaqəli texnologiyaların müvafiq tətbiqi və inkişafı, müasir vəzifələrin təhlili və qiymətləndirilməsini asanlaşdırmaqdır. Blokçeyn, süni intellekt, maşın öyrənməsi və digər rəqəmsal texnologiyaların optimallaşdırılması və onların tətbiqi və müvafiq tətbiq sahələrinin müəyyən edilməsi. Elektron vergi xidmətləri yüksək səviyyədə mənfəət və təhlükəsizlik tədbirlərini təmin etməkdə maraqlı olan müasir müştərilərin ehtiyaclarını qarşılayır. Buraya mülkiyyət hüquqları və mülkiyyətin qorunması, mülkiyyət siyasəti, əmlak təhlükəsizliyi standartları və əmlak riskinin idarə edilməsi prinsipləri kimi məsələlər daxildir. İnnovativ innovasiyaların təşviqi və tətbiqi: elektron vergi xidmətləri, yeni və innovativ rəqəmsal texnologiyaların təşviqi və tətbiqi ilə bağlı müasir vəzifələr və tədbirlər onu yüksəltməlidir. İnnovativ innovasiyalar mükəmməl xidmətlər və proseslər təqdim etməklə effektivliyi artırmağa kömək edir. Bu vəzifələrin müvafiq qiymətləndirilməsi və icrası elektron vergi xidmətlərinin keyfiyyətinin və səmərəliliyinin artırılması istiqamətində mühüm addımdır.

Açar sözlər: vergi, elektron, sistem, xidmət, müasir


Fatima Aliyeva 

Azerbaijan University

master student

faliyeva035@gmail.com


Analysis and Assessment of Modern Tasks of Electronic Tax Service


Abstract

By analyzing and evaluating the current tasks of electronic tax services, tax authorities and other responsible persons can determine the appropriateness of these technologies. There should be specific measures and performance indicators to evaluate the effectiveness of electronic tax services. It can be used to measure the speed of processes, the extent to which responsible persons fulfill their duties within the organization, and other indicators of effectiveness. Other tasks of e-tax services include immediate response to customer requests and their integration with other tax processes. Relevant and other services should be provided at any time and in any place in accordance with the requirements of taxpayers and business organizations. The appropriate application and development of technologies related to electronic tax services is to facilitate the analysis and assessment of modern tasks. Optimization and application of blockchain, artificial intelligence, machine learning and other digital technologies and identification of relevant application areas. Electronic tax services meet the needs of modern customers who are interested in ensuring a high level of profitability and security measures. This includes issues such as property rights and property protection, property policies, property security standards and property risk management principles. Promotion and implementation of innovative innovations: E-tax services, modern tasks and measures related to the promotion and implementation of new and innovative digital technologies should enhance it. Innovative innovations help increase efficiency by providing excellent services and processes. Appropriate assessment and implementation of these tasks is an important step towards increasing the quality and efficiency of electronic tax services.

Keywords: tax, electronic, system, service, modern

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [633,49 Kb] (yüklənib: 0)

Baxış: 46
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az