DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/35/163-168

Farah Rajabova (Ibrahimova)

 Khazar University

master student

farahrecebova@gmail.com


CASPIAN REGION IN US FOREIGN POLICY


Abstract

The South Caucasus region, one of the strategically important regions of the world, is surrounded by regional powers such as Russia, Iran, and Turkey and provides Europe's access and security to Asia. With the independence of the republics of Azerbaijan, Georgia, and Armenia following the dissolution of the Soviet Union, new gaps began to emerge in the political arena for the power struggle. At that time, one of the main goals of regional countries, in addition to resolving military conflicts, was to ensure economic security in newly established states, and to establish healthy mutual relations in the globalizing world. On the other hand, mutual relations between the South Caucasus and global powers have entered a new phase with the independence of the countries in the region. The South Caucasus, which came into the interest of the US political elite after gaining independence, was seen as a region of strategic importance in terms of preventing Russian influence in the region and ensuring the energy security of the European Union (EU). As it is known, it is always important to examine the bilateral relations of countries with global influence, including the USA and the South Caucasus republics. Therefore, in this article, the position of the USA in the Caspian region and its impact on the countries located in the South Caucasus have been investigated. 

Keywords: USA, foreign policy, Caspian region, energy, oil strategy, South Caucasus, Azerbaijan, Russia, Iran


Fərəh Rəcəbova (İbrahimova)

Xəzər Universiteti

magistrant

farahrecebova@gmail.com


ABŞ-ın xarici siyasətində Xəzər regionu


Xülasə

Dünyanın strateji əhəmiyyətli regionlarından biri olan Cənubi Qafqaz Rusiya, İran və Türkiyə kimi regional güclərlə əhatə olunubAvropanın Asiyaya çıxışını və təhlükəsizliyini təmin edir. Belə ki, Sovet İttifaqının dağılmasından sonra Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan respublikalarının müstəqillik əldə etməsi ilə siyasi arenada hakimiyyət uğrunda mübarizə üçün yeni boşluqlar yaranmağa başladı. Bu zaman regional dövlətlərin əsas məqsədlərindən biri, hərbi münaqişələrin həlli ilə yanaşı, yeni yaranmış dövlətlərdə iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi və qloballaşan dünyada sağlam qarşılıqlı münasibətlərin qurulması olmuşdur. Digər tərəfdən, Cənubi Qafqazla qlobal güclər arasında qarşılıqlı əlaqələr region ölkələrinin müstəqillik qazanması ilə yeni mərhələyə qədəm qoyub. Müstəqillik əldə etdikdən sonra ABŞ siyasi elitasının maraq dairəsinə düşən Cənubi Qafqaz regionda Rusiyanın təsirinin qarşısının alınması və Avropa İttifaqının (Aİ) enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi baxımından strateji əhəmiyyətə malik region kimi qəbul edilmişdir. Məlum olduğu kimi, qlobal nüfuza malik ölkələrin, o cümlədən ABŞ və Cənubi Qafqaz respublikalarının ikitərəfli münasibətlərini təhlil etmək vacibdir. Buna görə də məqalədə ABŞ-ın Xəzər regionunda tutduğu mövqe və onun Cənubi Qafqazda yerləşən ölkələrə təsiri araşdırılmışdır.

Açar sözlər: ABŞ, xarici siyasət, Xəzər regionu, enerji, neft strategiyası, Cənubi Qafqaz, Azərbaycan, Rusiya, İran

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [629,28 Kb] (yüklənib: 0)


Baxış: 47
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az