DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/35/157-162

Aysel Səfərova 

Azərbaycan Texniki Universiteti

magistrant

ayselseferova00@gmail.com

Emin Abdullayev 

Azərbaycan Texniki Universiteti

magistrant

emineminabdullayev@gmail.com 

Rüfət Əhmədli 

Azərbaycan Texniki Universiteti

magistrant

rufatahmadli11@gmail.com 

Səid İsmayılov 

Azərbaycan Texniki Universiteti

magistrant

seid_5@list.ru 

İntizam Məmmədov 

Azərbaycan Texniki Universiteti

magistrant

intizammemmedov001@gmail.com 


TEXNOPARKLARIN İQTİSADİYYATDA ROLU


Xülasə

Məqalədə, xüsusən sürətlə dəyişən bazar dinamikası, istehlakçı tələbləri, artan rəqabət və texnoloji irəliləyişlər şəraitində bilik və ideyaların innovasiyalara çevrilməsinin idarə edilməsinin əsas rolu müzakirə olunur, innovativ və bilik tutumlu iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək üçün elm, təhsil və istehsal sektorları arasında əlaqələrin gücləndirilməsinin və müvafiq idarəetmə mexanizmlərinin işlənib hazırlanmasının zəruriliyi vurğulanır.

Məqalədə həmçinin 1950-ci illərdə professor Frederik Termanın Silikon Vadisi kimi yüksək texnologiyalı sənaye parklarının yaradılmasına səbəb olan konsepsiyasına qədər uzanan universitet-sənaye əməkdaşlığının tarixi və əhəmiyyəti araşdırılır. Bu cür modellərin uğurundan ilhamlanaraq, bir çox ölkələr iqtisadi artımı və regional inkişafı stimullaşdırmaq məqsədilə yüksək texnologiyalı sənayeləri inkişaf etdirmək və texnoloji potensialı təşviq etmək üçün elm parklarının yaradılması strategiyalarını qəbul etdilər.

Məqalədə rəqabətqabiliyyətli yüksək texnologiyalı məhsulların inkişafı və istehsalı üçün mərkəzlər kimi xidmət edən innovasiyaların və iqtisadi inkişafın təşviqində texnoparkların mühüm rolu vurğulanır, milli iqtisadiyyatda innovasiyaları gücləndirmək, nəticədə iqtisadi artım və rifahı təmin etmək üçün siyasət stimulları və dövlət dəstəyi müdafiə edilir.

Açar sözlər: texnopark, elm, innovasiya, texnologiya, sənaye


Aysel Safarova 

Azerbaijan Technical University

master student

ayselseferova00@gmail.com 

Emin Abdullayev 

Azerbaijan Technical University

master student

emineminabdullayev@gmail.com 


Rufat Ahmadli 

Azerbaijan Technical University

master student

rufatahmadli11@gmail.com 

Said Ismayilov

Azerbaijan Technical University

master student

seid_5@list.ru 

Intizam Mammadov 

Azerbaijan Technical University

master student

intizammemmedov001@gmail.com 


The Role of Technoparks in the Economy


Abstract

The article discusses the key role of managing the transformation of knowledge and ideas into innovations, especially in the face of rapidly changing market dynamics, consumer demands, increased competition and technological advances. It emphasizes the need to strengthen the relationship between the science, education and production sectors and develop appropriate management mechanisms to develop an innovative and knowledge-intensive economy.

The article also explores the history and importance of university-industry collaboration dating back to Professor Frederick Terman's concept in the 1950s that led to the creation of high-tech industrial parks such as Silicon Valley. Inspired by the success of such models, many countries have adopted strategies for creating science parks to develop high-tech industries and promote technological potential with the aim of stimulating economic growth and regional development.

The article highlights the important role of technology parks in promoting innovation and economic development, serving as centers for the development and production of competitive high-tech products. It advocates policy incentives and government support to foster innovation in the national economy, resulting in economic growth and prosperity.

Keywords: technopark, science, innovation, technology, industry

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [653,06 Kb] (yüklənib: 0)


Baxış: 47
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az