DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/35/146-150

Kanan Aghasiyev
 
Karabuk University
 
master student
 
kaasiyev@gmail.com
 
https://orcid.org/0009-0001-3969-1879 


REVISITING THE THEMES OF BERNARD SHAW’S  

THE DEVIL'S DISCIPLE


Abstract

In The Devil's Disciple, George Bernard Shaw artfully explores the themes of appearance and reality, hypocrisy, and identity shifting against the backdrop of colonial America during the Revolutionary Era. Through a series of unexpected twists and character transformations, Shaw challenges societal norms and understanding, urging audiences to look beyond surface appearances and confront the hypocrisy inherent in conventional morality. The play's characters, particularly Richard and Anderson, undergo profound shifts in their identities, demonstrating Shaw's belief in the power of individual agency and the potential for personal growth. Through compelling dialogue and vivid imagery, Shaw delivers a timeless message about the resilience of the human spirit and the enduring capacity for personal growth and fulfillment.

Keywords: The Devil's Disciple, George Bernard Shaw, hypocrisy, identity shifting, Colonial America, Superman


Kənan Ağasıyev
Karabük Universiteti
magistrant
 
kaasiyev@gmail.com
 
https://orcid.org/0009-0001-3969-1879 


Bernard Şounun “Şeytanın şagirdi” əsərinin mövzularına təkrar baxış


Xülasə

“Şeytanın şagirdi” əsərində Corc Bernard Şou İnqilab dövründə müstəmləkəçi Amerika fonunda dəyişən görünüş reallıq, ikiüzlülük şəxsiyyət mövzularını sənətkarlıqla araşdırır. Bir sıra gözlənilməz bükülmələr və xarakter dəyişiklikləri vasitəsilə Şou ictimai norma və qavrayışlara meydan oxuyur, tamaşaçıları səthi görünüşlərdən kənara çıxmağa və ənənəvi əxlaqa xas olan ikiüzlülüklə üzləşməyə çağırır. Tamaşanın personajları, xüsusən də Riçard və Anderson şəxsiyyətlərində köklü dəyişikliklərə məruz qalır, Şounun fərdi agentlik gücünə və şəxsi inkişaf potensialına olan inamını nümayiş etdirirlər. Məcburi dialoq və canlı təsvirlər vasitəsilə Şou insan ruhunun möhkəmliyi və şəxsi inkişafın yerinə yetirilməsi üçün davamlı imkanlar haqqında əbədi mesaj verir.

Açar sözlər: Şeytanın şagirdi, Corc Bernard Şou, ikiüzlülük, şəxsiyyətin dəyişdirilməsi, Kolonial Amerika, Supermen

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [615,68 Kb] (yüklənib: 3)

Baxış: 39
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az