DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/35/139-145

Turan Məmmədzadə 

Bakı Dövlət Universiteti

magistrant

turan.mamedzade.93@mail.ru


İDMAN FƏALİYYƏTİ SAHƏSİNDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 

MİLLİ QANUNVERİCİLİYİ VƏ İMPLEMENTASİYA PROBLEMLƏRİ


Xülasə

Məqalə Azərbaycan Respublikasının idman fəaliyyəti sahəsində milli qanunvericiliyi və tətbiqi problemlərinə həsr edilmişdir. Çoxsaylı daxili və beynəlxalq hüquq normaları təhlil edilmiş, elmi-nəzəri müddəaları nəzərdən keçirilmişdir. Bundan əlavə, Azərbaycan Respublikasının ikitərəfli müqavilə təcrübəsinin idman qanunvericiliyinin formalaşmasına təsiri də təhlil edilib.

Açar sözlər: idman, bədən tərbiyəsi, beynəlxalq müqavilə, ikitərəfli sazişlər, Azərbaycan Respublikasının milli qanunvericiliyi, implementasiya, dopinq 


Turan Mammadzade 

Baku State University

master student

turan.mamedzade.93@mail.ru


National Legislation and Implementation Problems of the Republic of Azerbaijan in the 

Field of Sports Activities


Abstract

The article is dedicated to the national legislation and implementation problems of the Republic of Azerbaijan in the field of sports activities. Numerous domestic and international legal norms were analyzed and scientific-theoretical provisions were reviewed. In addition, the influence of bilateral agreement practice of the Republic of Azerbaijan on the formation of sports legislation was also analyzed. 

Keywords: sport, physical culture, international treaty, bilateral agreements, national legislation of the Republic of Azerbaijan, implementation, doping

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [672,65 Kb] (yüklənib: 0)


Baxış: 32
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az