DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/35/109-112

Heyvagül Vəliyeva 

Bakı Dövlət Universiteti

 magistrant 

heyvagulveliyeva@gmail.com

UOT34:343.1.01


CİNAYƏTKAR HƏRƏKƏTSİZLİYİN NÖVLƏRİ


Xülasə

Məqalə “Cinayətkar hərəkətsizliyin növləri” adlanır. Məqalədə obyektiv cəhətin zəruri əlaməti olan ictimai təhlükəli əməlin - hərəkət və hərəkətsizliyin anlayışı verilir. Məqalədə həmçinin hərəkətsizliyin növləri göstərilir. Hərəkətsizliyin təmiz və qarışıq, birdəfəlik və uzanan növləri təhlil edilir, hər birinə aid misallar gətirilir. Məqalədə eyni zamanda hərəkətsizliyə görə hansı hallarda, hansı andan məsuliyyətin yarana, hansı hallarda məsuliyyətdən azad edilmə də göstərilir.

Açar sözlər: cinayətkar hərəkət, hərəkətsizlik, təmiz hərəkətsizlik, qarışıq hərəkətsizlikHayvagul Valiyeva

Baku State University

  master student

heyvagulveliyeva@gmail.com

UOT34:343.1.01


Types of Criminal Inaction


Abstract

The article is called "Types of criminal inaction". The article provides the concept of socially dangerous act-action and inaction, which is a necessary sign of the objective aspect. The article also shows the types of inactivity. Pure and mixed, one-time and prolonged types of immobility are analyzed, examples of each are given. At the same time, the article also shows in what cases, from what moment the liability arises, and in what cases the liability can be exempted due to inaction.

Keywords: criminal act, inaction, pure inaction, mixed inaction

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [622,16 Kb] (yüklənib: 1)

Baxış: 32
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az