DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/35/31-40

Flora Karimova 

Nakhchivan State University

Ph.D in Philology

forakerimova@ndu.edu.az
 
https://orcid.org/0009-0005-2884-025X

                                                                                                  

LEGAL OVERSIGHT OF TRANSPORTATION WITHIN THE TOURISM SECTOR


Abstract

The legal oversight of transportation within the tourism industry is a critical concern. Such regulation is essential for guaranteeing tourists' safety and the smooth operation of travel services, enhancing the quality of transport offerings, and fostering a fair competitive landscape. Governments typically establish these regulations through an array of laws, rules, and standards. Effective legal regulation of transportation is vital for the sustainable growth of the tourism sector and for ensuring that tourists have a secure and enjoyable travel experience. These regulations are designed to ensure that all parties involved in the tourism industry cooperate efficiently, thereby optimizing the sector's economic, social, and environmental benefits.

Keywords: tourism, legal regulation, tourist safety, transport, legislation, state regulation


Flora Kərimova 

Naxçıvan Dövlət Universiteti

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

forakerimova@ndu.edu.az

https://orcid.org/0009-0005-2884-025X


Turizm sektoru daxilində nəqliyyata hüquqi nəzarət


Xülasə

Turizm sənayesi daxilində daşımalara hüquqi nəzarət mühüm məsələdir. Bu cür tənzimləmə turistlərin təhlükəsizliyini və səyahət xidmətlərinin düzgün işləməsini təmin etmək, nəqliyyat təkliflərinin keyfiyyətini artırmaq və ədalətli rəqabət mühitini inkişaf etdirmək üçün vacibdir. Hökumətlər, adətən, bu qaydaları bir sıra qanunlar, qaydalar və standartlar vasitəsilə müəyyən edirlər. Nəqliyyatın effektiv hüquqi tənzimlənməsi turizm sektorunun davamlı inkişafı və turistlərin təhlükəsiz və xoş səyahət təcrübəsinə malik olmasını təmin etmək üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir. Bu qaydalar turizm sənayesində iştirak edən bütün tərəflərin səmərəli əməkdaşlıq etməsini təmin etmək və bununla da sektorun iqtisadi, sosial və ekoloji faydalarını optimallaşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Açar sözlər: turizm, hüquqi tənzimləmə, turist təhlükəsizliyi, nəqliyyat, qanunvericilik, dövlət tənzimlənməsi

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [666,17 Kb] (yüklənib: 1)


Baxış: 45
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az