DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/35/6-12

Fəxrəddin Cəfərov

Naxçıvan Dövlət Universiteti 

 tarix elmləri doktoru

fexreddinceferov@ndu.edu.az

İlqar Kəngərli

Naxçıvan Dövlət Universiteti 

tarix üzrə fəlsəfə doktoru

i.kengerli1955@gmail.com


AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ DÖVRÜNDƏ 

NAXÇIVANDA SİYASİ VƏZİYYƏT


Xülasə

Məqalədə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti illərində Naxçıvanda hökm sürən siyasi vəziyyət, ermənilərin burada törətdikləri vəhşiliklər o dövrə aid sənəd və materialların köməyi ilə geniş şəkildə işıqlandırılmışdır. Həmçinin məqalədə AXC-nin süqutundan sonra SSRİ zamanında tarixi faktların təhrif olunmasına baxmayaraq, müstəqillik dövründə o zaman yaşananlara həqiqi qiymətinin verilməsi, o dövrdə xalqımızın məruz qaldığı haqsızlıqlar və böyük zəhmətlərin nəticəsi olaraq əldə olunan Naxçıvanın muxtariyyətinin böyük səylər nəticəsində dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılmasına geniş yer verilmişdir.

Açar sözlər: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Naxçıvan, Araz-Türk Cümhuriyyəti, muxtariyyət, erməni vəhşiliyi, Zəngəzur, Əlincə


Fakhraddin Jafarov

Nakhchivan State University

 Doctor of Historical Sciences

fexreddinceferov @ndu.edu.az

Ilgar Kangarli

Nakhchivan State University

Doctor of Philosophy in History

i.kengerli1955@gmail.com


Political Situation in Nakhchivan During the Azerbaijan Democratic Republic


Abstract

In the article, the political situation prevailing in Nakhchivan during the years of the Azerbaijan Democratic Republic, the atrocities committed by Armenians here are widely covered with the help of documents and materials from that period. Also, in the article, despite the distortion of the historical facts during the USSR after the fall of the ADR, the true appreciation of what happened at that time during the independence period, the injustices suffered by our people at that time, and the fact that the autonomy of Nakhchivan, which was achieved as a result of great efforts, was brought to the attention of the world community as a result of great efforts.

Keywords: Azerbaijan Democratic Republic, Nakchivan, Araz-Turkish Republuc, autonomy, armenian atrocities, Zangazur, Alinja

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [631,87 Kb] (yüklənib: 2)


Baxış: 44
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az