DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/26/68-72

Asya Mehbalıyeva

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

nesrin.91@mail.ru


MÜASİR KORPORATİV İDARƏETMƏ MODELLƏRİ NƏZƏRİYYƏSİ


Xülasə

Müasir iqtisadiyyatda korporasiyaların və korporativ münasibətlərin inkişafı korporativ idarəetmənin də inkişafını və təkmilləşdirilməsini tələb edir. Korporativ idarəetmənin inkişafı müasir korporativ idarəetmə modellərinin meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur. Müasir korporativ idarəetmə modellərini izah etməzdən əvvəl korporativ idarəetmə anlayışının qısa izahını verməyi məqsədəuyğun hesab edirik. Müasir şəraitdə şirkətin muzdlu menecerlərlə səhmdarlar və digər maraqlı tərəflər arasında qarşılıqlı münasibətlər sistemi məhz korporativ idarəetmə sistemi kimi çıxış edir. Korporativ idarəetmə modelləri arasında əsas model kimi ingilis-amerikan və alman modelləri fərqləndirilir. Dünyada gedən qloballaşma prosesləri korporativ münasibətlərin Amerika sxeminin təzahürüdür. Korporativ idarəetmənin və korporativ münasibətlərin inkişafı korporativ idarəetmə modellərinin də inkişafı və təkmilləşdirilməsini şərtləndirir.

Açar sözlər: anqlo, iqtisadiyyat, korporativ, menecer, idarəetmə sistemi 


Asya Mehbaliyeva

Azerbaijan Cooperation University

nesrin.91@mail.ru


Theory of modern corporate management models


Abstract

The development of corporations and corporate relations in the modern economy requires the development and improvement of corporate governance. The development of corporate management has led to the emergence of modern corporate management models. Before explaining modern corporate governance models, we consider it appropriate to give a brief explanation of the concept of corporate governance. In modern conditions, the system of mutual relations between the company's hired managers and shareholders and other interested parties acts as a corporate governance system. Among corporate management models, Anglo-American and German models are distinguished as the main model. Globalization processes in the world are a manifestation of the American scheme of corporate relations. The development of corporate management and corporate relations requires the development and improvement of corporate management models.

Keywords: anglo, economy, corporate, manager, management system

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [382,57 Kb] (yüklənib: 17)


Baxış: 265
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az