DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/22/86-90

Fuad Əlizadə

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

magistrant

alizade.fuad.1998@gmail.com


BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏDƏ KRİPTOVALYUTALARIN

HÜQUQİ TƏNZİMLƏNMƏ MEXANİZMİ


Xülasə

Müəllif öz elmi araşdırmasında kriptovalyutaların beynəlxalq təcrübədə hüquqi tənzimlənməsini tədqiq etmişdir. O, ayrı-ayrı ölkələrdə kriptovalyutaya bəslənən münasibəti təhlil etmiş və rəqəmsal pulun müasir dünyada geniş rəğbət qazandığını faktlarla göstərməyə çalışmışdır.

Araşdırmada kriptovalyutanın – virtual (rəqəmsal) valyutanın mahiyyəti, kriptovalyuta ilə aparılan virtual əməliyyatların məzmunu açıqlanmış, “çirkli pulların yuyulması” üçün istifadə edilə bilən virtual pul vahidləri ilə aparılan əməliyyatların eyni zamanda, vergiyə cəlb edilməli, vergitutma obyekti kimi vergi nəzarətinin təsiri altına düşməli olduğu halda, virtual pul bazarında iqtisadi və normativ-hüquqi tənzimlənmə olmadığından həm “çirkli pulların yuyulması” əməllərinin cinayət-hüquqi mühafizə edilməməsi, həm də bu əməliyyatların vergi nəzarətindən kənarda qalması məsələsinə diqqət cəlb edilmişdir. Eyni zamanda ayrı-ayrı dövlətlərin kriptovalyutanın nizamlanmasındakı təcrübələri də araşdırmada öz əksini tapmışdır. 

Açar sözlər: kriptovalyuta, bitkoin, “b-money”, blokçeyn, bit-gold


Fuad Alizade

Azerbaijan State Economic University

master student

alizade.fuad.1998@gmail.com


Mechanism of legal regulation of cryptocurrencies in international practice


Abstract

In his scientific research, the author studied the legal regulation of cryptocurrencies in international practice. He analyzed the attitude towards cryptocurrency in different countries and tried to show with facts that digital money has gained wide popularity in the modern world.

In the study, the essence of cryptocurrency - virtual (digital) currency, the content of virtual transactions conducted with cryptocurrency was disclosed, while the transactions conducted with virtual currency units that can be used for "laundering dirty money" should be taxed and subject to tax control as an object of taxation. , due to the lack of economic and normative-legal regulation in the virtual money market, attention was drawn to the issue of the lack of criminal-legal protection of "money laundering" acts, as well as the fact that these transactions are not subject to tax control. At the same time, the experience of individual states in the regulation of cryptocurrency was also reflected in the study.

Keywords: cryptocurrency, bitcoin, "b-money", blockchain, bit-gold

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [236,14 Kb] (yüklənib: 12)


Baxış: 221
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az