DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/22/38-45

Kamil Adıgözəlov

A.A.Baxıxanov adına Tarix İnstitutu

dissertant

kamiladigozelov75@gmail.com


ŞİMALİ AZƏRBAYCANIN RUSİYA TƏRƏFİNDƏN İŞĞAL DÖVRÜNDƏ

AQRAR MÜNASİBƏTLƏRİN NİZAMLANMASI CƏHDLƏRİ


Xülasə

Mövcud məqalədə XIX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda aqrar münasibətlərin hüquqi bazası haqqında danışılır. Qaynaqlar göstərir ki, bu dövrdə aqrar sahədə mütəşəkkil hüquqi durum var idi. Yeni müstəmləkə rejimi bu mürəkkəb münasibətlərdən tamamilə bixəbər idi. Buna baxmayaraq çar administrasiyası bu sahəni də öz nəzarəti altına almağa çalışırdı. Lakin bu administrasiya yerli aqrar münasibətlərin incəliklərinə bələd deyildi. Çünki yeni rejimi əksər məmurların mülki həyata nabələd olan hərbçilər idi.

Odur ki, işğaldan dərhal sonra aqrar sahə üzrə verilmiş hüquqi aktların çoxu xeyli ziddiyyətli idi. Bu aktlar yerli münasibətlərə nabələdliyin bariz ifadəsi idi. Onlar təbii ki, yerli aqrar münasibətləri çarizmin istədiyi məcraya yönəltməyə qadir deyildi.

Açar sözlər: Azərbaycan, Rusiya, Qafqaz, aqrar münasibətlər, işğal, müstəmləkə, general, xəzinə


Kamil Adigozalov

Institute of History named after A.A.Bakhikhanov

dissertatist

kamiladigozelov75@gmail.com


Northern Azerbaijan during the Russian occupation

attempts to regulate agrarian relations


Abstract

The existing article discusses the legal basis for agricultural relations in northern Azerbaijan in the early 19th century. Sources indicate that at that time, there was an organized legal situation in the field. The new colonial regime was completely unaware of these complex relationships. Nevertheless, the Czech government was trying to take control of the area. 

However, the administration did not know the details of the local agricultural relationship. Because the new regime was the military that most officials were imprisoned for civilian life.

Keywords: Azerbaijan, Russia, Caucasus, agrarian relations, occupation, colonialism, general, treasure

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [275,5 Kb] (yüklənib: 14)


Baxış: 173
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az