DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/18/5-8


 


Sevinc İbadulla qızı Səlimova

 Azərbaycan Dillər Universiteti filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

 salimova_sevinc@mail.ru


 


MÜASİR İNGİLİS DİLİNDƏ SLENQİN YERİ VƏ ROLU


Xülasə

İngilis dilində slenqlər hal hazırda çox geniş şəkildə istifadə edilən və eləcə də, anlaşılan söz və ifadələrdir.   Mənşəyinə nəzər yetirdikdə isə slenqləri bəzən dilə yeni ifadə, fikir gətirməyə cəhd kimi də dəyərləndirmək, qiymətləndirmək mümkündür. Bu sözlər müəyyən bir zamandan sonra ya standart dilə qəbul oluna bilər, ya da ya istifadədən tamamilə çıxarıla bilər. Hal hazırkı dövrdə bu ifadələr ingilis dilini daha yaxşı şəkildə öyrənmək istəyən insanlar üçün vacib əhəmiyyət kəsb edir.

İngilis dilində slenqlərin bir sıra dillərdə qarşılığı, tərcüməsi olmadığından, onların öyrənilmə prossesi zamanı çox zaman müəyyən çətinliklərlə qarşılaşılır. Məsələyə bu baxımdan yanaşdıqda hal-hazırda dil öyrənən insanlar üçün bu sahədə tədqiqatların aparılmasının xüsusi, spesifik əhəmiyyəti kəsb etdiyini görərik.

Açar sözlər: slenq, danışıq dili, slenqin yaranma yolları, jarqon, sosial qruplar


Sevinc Ibadulla Salimova

Azerbaijan University of Languages

Phd in philosophy

salimova_sevinc@mail.ru


The place and role of the slang in modern English language


 Abstract


The concept “slang” is widely used in the English language. According to its origin slang can be estimated as words and phrases that bring new forms of expressions in the language. During some period of time these words and phrases might become a part of standard language or vice versa – disappear from the language altogether. Some slangs do not have equivalents in other languages and that’s why sometimes learners of the English language encounter some difficulties in understanding and usage of them. From this point of view studying slangs has an important significance for learners of the English language.

Keywords: slang, colloquial language, slang formation, jargonism, social groups

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [361,58 Kb] (yüklənib: 23)


Baxış: 359
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az